Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Akademia bezpiecznego IT

***PROJEKT ZAKOŃCZONY*** Informujemy, iż projekt Akademia bezpiecznego IT - równe szanse na rynku pracy był realizowany w okresie: 1-10-2013 do 31-05-2015 r.

Akademia Bezpiecznego IT - równe szanse na rynku pracy to projekt realizowany przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w partnerstwie  z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową.

Wraz z szybkim postępem technologicznym rosną także wymagania stawiane przez pracodawców. Istotnym czynnikiem decydującym o szansach na rynku pracy  są umiejętności, ktore można określić mianem cywilizacyjnych, w tym umiejętność pracy przy komputerze. Umiejętność ta należy do kluczowych kompetencji decydujących o sprawnym funkcjonowaniu na rynku pracy.

Za szybkim rozwojem technologii i powszechną komputeryzacją nie nadążają wszystkie kategorie społeczne, w szczególności osoby po 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne wzrokowo. Szkolenia, na które zapraszamy mają na celu utrzymanie aktywności zawodowej tych grup poprzez podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie korzyści płynących z pozostawania aktywnym zawodowo na rynku pracy.

Formy wsparcia, jakie oferuje projekt:

  • szkolenia w zakresie obsługi komputera i podstawowych programów biurowych - ECDL Core. Celem szkoleń jest przygotowanie uczestników do egzaminu i zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence), zaświadczającego, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej.

  • szkolenia w zakresie bezpiecznego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi - IT Security

Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce "projekt".
Patron projektu:
Partner projektu:
Informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki można uzyskać na stronach:
WWSI NASK

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UDP   ESkills