Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Projekt

Akademia bezpiecznego IT - równe szanse na rynku pracy to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Do połowy maja 2015 roku wsparciem zamierzamy objąć 200 osób, w tym:

 • 120 osób w wieku 50-64
 • 20 osób powyżej 64 roku życia
 • 60 osób niepełnosprawnych wzrokowo

Głównym celem projektu Akademia bezpiecznego IT - równe szanse na rynku pracy jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia cyfrowego wśród dorosłych osób, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego, którzy zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.

zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • podniesienie kompetencji 200 uczestników w zakresie obsługi komputera i podstawowych programów biurowych
 • podniesienie kompetencji 200 uczestników w zakresie bezpiecznego posługiwania się technologiami informacyjno - komunikacyjnymi
 • umożliwienie 200 uczestnikom sformalizowania uzyskanych kwalifikacji

Szkolenia realizowane w ramach projektu Akademia bezpiecznego IT - równe szanse na rynku pracy będą odbywać się w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki od dnia 21 października 2013 roku do dnia 31 marca 2015 roku. Uwzględniając potrzeby osób niewidomych przygotowaliśmy specjalnie wyposażone pracownie.

Zapoznaj się z wyposażeniem pracowni>>

Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY

Osoby biorące udział w projekcie, otrzymają materiały dydaktyczne związane z tematyką danych szkoleń, a także w przerwach między zajęciami suchy poczęstunek, kawę, herbatę. Niewidomi uczestnicy bedą mogli skorzystać z pomocy asystentów oraz ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na podstawie poniesionych kosztów.

Każdy z uczestników projektu zobowiązany będzie do przejścia przez II moduły szkolenia:

 • I Moduł: ECDL Core (72h osoby niewidome, 64h osoby 50+) - WWSI
 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 2. Użytkowanie komputera
 3. Przetwarzanie tekstów
 4. Arkusze kalkulacyjne
 5. Bazy danych
 6. Grafika menadżerska i prezentacja
 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

  Uczestnicy są także zobowiązani uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do egzaminów ECDL Core (18h osoby z dysfunkcją wzroku, 13h osoby 50+)

 • II Moduł: IT Security (16h) - NASK
 1. Bezpieczeństwo użytkowania systemu Windows i skuteczna ochrona przed oddziaływaniem złośliwego oprogramowania
 2. Stosowanie odpowiednich metod i aplikacji niezbędnych dla bezpiecznej pracy w lokalnej sieci komputerowej oraz środowisku przeglądarek internetowych, narzędzi poczty elektronicznej i komunikatorów
 3. Zagrożenia handlu internetowego
 4. Ochrona dzieci przed cyberdręczeniem i treściami "dla dorosłych"

Uczestnicy zajęć będą pracować przy komputerach. Zajęcia będą składały się z ćwiczeń praktycznych oraz wykładów.

Każda z części I modułu  zakończona będzie egzaminem cząstkowym. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie, dodatkowo każda osoba biorąca udział w projekcie będzie miała możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence), warunkiem jego zdobycia jest pozytywny wynik z 7 blokow szkoleniowych ECDL Core. Każdy uczestnik weźmie także udział w teście końcowym z zakresu IT Security przeprowadzonym przez ekspertów NASK.

 

Jakie są korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL?

 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

 

Jakie są korzyści dla pracodawcy?
 • wzrost wydajności i jakości pracy,
 • redukcja kosztów,
 • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
 • wzrost efektywności wykorzystania zasobów TI.

Pracodawca przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat, ma pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki. (Źródło: http://www.ecdl.pl)

 

Patron projektu:
Partner projektu:
Informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki można uzyskać na stronach:
WWSI NASK

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UDP   ESkills