Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Rekrutacja

***PROJEKT ZAKOŃCZONY*** Informujemy, iż projekt Akademia bezpiecznego IT - równe szanse na rynku pracy był realizowany w okresie: 1-10-2013 do 31-05-2015

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu, zgłaszają chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres abit@wwsi.edu.pl

lub

osobiście w Biurze Projektu: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, ul. Lewartowskiego 17, pokój 208. Istnieje także możliwość przesłania dokumentów rekrutacyjnych kurierem albo pocztą.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • Formularz zgłoszeniowy

    [pobierz formularz]

  • Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem (zawarte w formularzu zgłoszenia uczestnictwa)

  • Oświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych wzrokowo, bedących częścią grupy docelowej Projektu)

    [pobierz orzeczenie] 

O zakwalifikowaniu do danego szkolenia Kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.Przed uruchomieniem każdej grupy szkoleniowej uczestnicy otrzymają szczegłowy harmonogram szkoleń.
W momencie zaakceptowania warunków szkolenia Uczestnicy podpisują umowę szkoleniową oraz deklarację uczestnictwa w Projekcie. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia szkoleń jest podpisanie i dostarczenie do biura projektu otrzymanych dokumentów.O zakwalifikowaniu do danego szkolenia Kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie. Przed uruchomieniem każdej grupy szkoleniowej uczestnicy otrzymają szczegłowy harmonogram szkoleń

4. O zakwalifikowaniu do danego szkolenia Kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie. Przed uruchomieniem każdej grupy szkoleniowej uczestnicy otrzymają szczegłowy harmonogram szkoleń.

W momencie zaakceptowania warunków szkolenia Uczestnicy podpisują umowę szkoleniową oraz deklarację uczestnictwa w Projekcie. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia szkoleń jest podpisanie niniejszych dokumentów.


Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zostały zamieszczone w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Regulamin "Akademia Bezpiecznego IT - rowne szanse na rynku pracy"

Patron projektu:
Partner projektu:
Informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki można uzyskać na stronach:
WWSI NASK

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UDP   ESkills