Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Informacje o NASK

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK jest instytutem badawczym podległym Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem badań naukowych prowadzonych w NASK jest opracowywanie rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych. Instytut prowadzi również działania związane z podniesieniem bezpieczeństwa Internetu – reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo Sieci. Zajmuje się tym zespół CERT Polska, natomiast zespół Dyżurnet.pl przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w Internecie. NASK oferuje innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów biznesowych, administracji i nauki.

Akademia NASK jest działem NASK, który odpowiada za tworzenie oraz prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej oraz popularyzatorskiej. Do głównych zadań Akademii należy tworzenie programów oraz realizacja szkoleń i kursów bazujących na wiedzy eksperckiej pracowników instytutu, jak również działania non-profit w zakresie edukacji i popularyzacji idei bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Akademia NASK realizuje wiele projektów non-profit o charakterze edukacyjnym skierowanych zarówno do najmłodszych użytkowników Internetu jak i do nauczycieli i rodziców, a także seniorów – między innymi „Safer Internet”, „Senior dla Seniora” (wspólnie z Orange), akcja społeczna i konkurs „Tworzymy bezpieczny Internet”, „Bądźmy bezpieczni w Internecie”, projekt „Kursor” (wspólnie z Fundacją Nauka i Wiedza).

Ponadto Akademia NASK oferuje specjalistyczne szkolenia kierowane do sektora biznesu, administracji publicznej oraz instytucji akademickich. Zakres oferowanych szkoleń obejmuje przede wszystkim tematykę bezpieczeństwa ICT, w tym: bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, modelowanie, optymalizacja, sterowanie i zarządzanie sieciami teleinformatycznymi, prowadzenie i utrzymywanie rejestru domen internetowych, metody biometrycznej weryfikacji i identyfikacji tożsamości.

Przejdź do strony NASK

Patron projektu:
Partner projektu:
Informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki można uzyskać na stronach:
WWSI NASK

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UDP   ESkills